Informàtica a Jaly Home

Informàtica a Jaly Home
24/08/2015
Informàtica a Jaly Home
A Jaly Home s'impateixen clases d'informatica per a tots els nens i nenas a difernets nivells, no solsament per apendre el maneig basic d'ofimàtica si no que a manera individual reben suport de la mà del nostre profesor Pushparash en tot el que es necessari inclós en programes abançats de fotografia i altres. Contem sèmpre amb l'ajuda d'un gran equip per motivar els nens i fer del aprenantage tambè un joc que estimuli la seva imaginaciò.
Avís legal