Què fem

Actualment, JAL treballa al sud de l'Índia, en la lluita contra la pobresa i la vulneració dels drets humans dels més marginats: els malalts de lepra segueixen sent considerats "intocables" i són rebutjats per les seves pròpies famílies i per la societat. Treballem per aconseguir la seva rehabilitació física i en la reinserció i integració familiar i social.

Un col·lectiu de vegades conegut com "els invisibles" el constitueixen els nens i nenes amb diferents tipus de discapacitats. Per la vergonya que suposa per a les famílies, molts viuen reclosos a les seves cases, en ocasions de forma inhumana, alguns fins i tot desapareixen silenciosament d'un entorn molt poblat i assolat per la pobresa, on el valor i la supervivència de molts depenen de la seva capacitat de treball.

Un dret fonamental és el dret a la salut. JAL també desenvolupa programes d'assistència mèdica conjuntament amb *Certh Índia Hospital.

L'escassetat de recursos econòmics i les condicions de vida de moltes famílies, sumades a la falta d'oportunitats, dibuixen un panorama molt complex en algun dels barris perifèrics de Pondicherry. Molts nens són abandonats als carrers pels problemes familiars, malalties o defunció dels progenitors, cosa que ha fet que JAL desenvolupi projectes d'educació i acolliment a través dels nostres projectes Jaly Home per millorar la qualitat de vida d'aquests nens i nenes desfavorits, la qual cosa cobreix, no solament les seves necessitats bàsiques de manutenció, allotjament i atenció mèdica sinó que procura per a ells un futur mitjançant l'accés a l'educació amb una escolarització primerenca aplicant una metodologia i uns estàndards de qualitat en els seus materials pedagògics. Així, mantenim la taxa d'escolarització i assegurem la continuïtat dels estudis mitjançant un programa de beques. A més, desenvolupem diferents activitats extraescolars.

El nostre "full de ruta" contempla els objectius del mil·lenni i pretén contribuir a la campanya mundial per l'educació. JAL es compromet  amb aquest esforç mundial per reduir la pobresa, les seves causes i manifestacions en la lluita contra les desigualtats. El nostre propòsit és millorar la qualitat de vida aplanant el terreny per a un desenvolupament sostenible i aconseguir una major justícia social al planeta.
Avís legal